Artykuł sponsorowany

Dodatki socjalne w Niemczach. Czy przysługują pracującym Polakom?

Dodatki socjalne w Niemczach. Czy przysługują pracującym Polakom?

Wielu Polaków wyjeżdża do Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia i wyższych zarobków. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pracując za naszą zachodnią granicą, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony niemieckiego państwa. W jakich sytuacjach polscy pracownicy mogą ubiegać się o dodatki socjalne w Niemczech i jakie są ich rodzaje?

Jakie dodatki socjalne występują w Niemczech?

W Niemczech istnieje wiele różnych świadczeń socjalnych, które mają na celu wsparcie osób o niskich dochodach, rodziców, osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych. Do najważniejszych z nich należy Kindergeld, czyli zasiłek na dziecko, który przysługuje każdemu rodzicowi mieszkającemu i pracującemu w Niemczech. Kolejnym rodzajem wsparcia jest Elterngeld – zasiłek macierzyński oraz Elternzeit – urlop rodzicielski. Ponadto, osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o tzw. Hartz IV, czyli zasiłek dla osób poszukujących pracy oraz o dodatek mieszkaniowy (Wohngeld). Warto również wspomnieć o zasiłku pielęgnacyjnym (Pflegegeld) dla osób opiekujących się krewnymi niepełnosprawnymi.

Czy Polacy mogą liczyć na wsparcie socjalne w Niemczech?

Tak, Polacy pracujący w Niemczech mają takie same prawa do świadczeń socjalnych jak obywatele niemieccy. Warunkiem jest jednak posiadanie legalnej pracy oraz meldunek w Niemczech. W przypadku Kindergeld w Guben, zasiłek na dziecko przysługuje nawet jeśli dziecko mieszka w Polsce, pod warunkiem, że jeden z rodziców pracuje i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech. Warto również dodać, że zasiłki te są wyższe niż w Polsce, co może stanowić dodatkowy argument za podjęciem pracy za granicą.

Jak ubiegać się o dodatki socjalne?

Aby ubiegać się o świadczenia socjalne w Niemczech, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu. W przypadku Kindergeld, jest to Urząd ds. Rodziny i Zasiłków Rodzinnych (Familienkasse), natomiast Elterngeld należy zgłosić w Urzędzie ds. Młodzieży (Jugendamt). W przypadku Hartz IV, wniosek składa się w Jobcenter. Ważne jest również zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu, dowód osobisty czy dokumenty potwierdzające opiekę nad dzieckiem. Warto również skonsultować się z doradcą ds. świadczeń socjalnych, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.