Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać kartę pobytu stałego?

Jak uzyskać kartę pobytu stałego?

Imigranci zza wschodniej granicy mogą liczyć na pomoc w zebraniu i złożeniu dokumentów w ramach ubiegania się o kartę stałego pobytu. Tak jak przy karcie rezydenta, także w tym przypadku samo potwierdzenie wydawane jest na określony czas (10 lat). Po upływie dekady kartę należy wymienić, jednak nie ma konieczności składania formularzy ponownie. Warto również dodać, że zezwolenie na pobyt stały otrzymują osoby mające rodzinne powiązania z Polską (pochodzenie, polski małżonek czy Karta Polaka), natomiast o rezydenturę mogą się starać imigranci przebywający na terenie naszego kraju z przyczyn ekonomicznych.

Przeczytaj również: Czym charakteryzuje się pełna księgowość?

Warunki ubiegania się o kartę stałego pobytu

Aby ubiegać się o kartę stałego pobytu, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, imigrant musi przebywać legalnie na terytorium Polski przez co najmniej pięć lat oraz posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Ponadto, osoba starająca się o kartę musi udowodnić swoje rodzinne powiązania z Polską (np. poprzez przedstawienie aktu urodzenia lub małżeństwa) oraz wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Warto również pamiętać, że imigrant musi posiadać stałe źródło dochodu oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Przeczytaj również: Dlaczego okna PCV są wybierane najczęściej?

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

W celu złożenia wniosku o kartę stałego pobytu w Szczecinie, należy przygotować odpowiednią dokumentację. Wśród niezbędnych dokumentów znajdują się m.in. formularz wniosku, dowód tożsamości, zdjęcie paszportowe, zaświadczenie o opłaceniu opłaty skarbowej oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków ubiegania się o kartę (np. akt urodzenia, akt mbałżeństwa, Karta Polaka). W przypadku osób pracujących na terenie Polski, konieczne będzie również przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz umowy o pracę.

Procedura ubiegania się o kartę stałego pobytu

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy złożyć wniosek o kartę stałego pobytu w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Następnie urząd przeprowadza analizę wniosku oraz sprawdza spełnienie warunków przez imigranta. Proces ten może trwać nawet kilka miesięcy. W przypadku pozytywnej decyzji, imigrant zostaje wezwany do urzędu w celu odebrania karty stałego pobytu. Warto dodać, że karta ta jest wydawana na okres 10 lat, po którym należy ją wymienić.