Artykuł sponsorowany

Jak zmienia się orzecznictwo w sprawach o kredyt frankowy?

Jak zmienia się orzecznictwo w sprawach o kredyt frankowy?

Orzecznictwo w sprawach o kredyt frankowy w Polsce ostatnio przechodzi istotne zmiany. Wpływ na to mają zarówno wyroki sądów polskich, jak i decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postępująca ewolucja orzecznictwa może mieć znaczący wpływ na sytuację klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich

Czy wyroki sądów polskich stają się bardziej korzystne dla kredytobiorców?

W ostatnich latach można zaobserwować tendencję do wydawania przez sądy polskie wyroków korzystniejszych dla kredytobiorców. Przykładem takiego orzeczenia może być unieważnienie kredytu frankowego w Katowicach, gdzie Sąd Okręgowy uznał, że umowa kredytu była nieważna z powodu naruszenia przez bank przepisów o ochronie konsumenta. W efekcie kredytobiorca nie musiał już spłacać pozostałej części zadłużenia. Warto zauważyć, że takie orzeczenia nie są jednak jednolite i zdarzają się również przypadki, gdy sądy oddalają roszczenia klientów.

W 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie w sprawie kredytów frankowych, które może wpłynąć na dalsze rozstrzygnięcia sądów polskich. Trybunał stwierdził, że umowy kredytowe zawierające klauzule indeksacyjne są nieuczciwe, jeśli nie spełniają wymogów przejrzystości i czytelności dla konsumenta. W praktyce oznacza to, że sądy polskie mogą unieważniać umowy kredytowe, jeśli uzna się, że klauzula indeksacyjna była niejasna lub myląca dla klienta.

Czy zmiany w orzecznictwie oznaczają zwycięstwo dla wszystkich posiadaczy kredytów frankowych?

Chociaż zmiany w orzecznictwie są korzystne dla wielu kredytobiorców, nie oznaczają one automatycznego zwycięstwa dla wszystkich posiadaczy kredytów frankowych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd, a decyzja zależy od konkretnej sytuacji oraz dowodów przedstawionych przez obie strony. Dlatego ważne jest, aby osoby zainteresowane skierowaniem sprawy do sądu skonsultowały się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże im ocenić szanse na sukces oraz przygotować odpowiednią argumentację.