Artykuł sponsorowany

Jakie składki są odbijane od wynagrodzenia?

Jakie składki są odbijane od wynagrodzenia?

W Polsce każdy pracownik musi się liczyć z różnymi składkami, które są potrącane z jego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, jakie są to składki i jak wpływają na nasze pensje. W poniższym artykule przedstawimy trzy główne rodzaje składek, które są odbijane od wynagrodzenia w Polsce.

Jakie są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne?

Pierwszym rodzajem składek, które są odbijane od wynagrodzenia, są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Składają się one z trzech części - emerytalnej, rentowej oraz chorobowej. Składka emerytalna wynosi 9,76% podstawy wymiaru, składka rentowa - 6,5%, a składka chorobowa - 2,45%. Wszystkie te składki są finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Pracownikowi potrąca się łącznie 13,71% wynagrodzenia brutto na rzecz tych ubezpieczeń.

Oprócz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, pracownik musi również opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta wynosi 9% podstawy wymiaru i jest potrącana z wynagrodzenia brutto. Dodatkowo, pracownik może skorzystać z ulgi na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 7,75% podstawy wymiaru. W praktyce oznacza to, że składka zdrowotna wynosi 9%, ale po odliczeniu ulgi, pracownik płaci tylko 7,75% swojego wynagrodzenia brutto.

Jakie są inne składki obowiązujące w Polsce?

W Polsce obowiązują również inne składki, które mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika. Przykładem takiej składki jest Fundusz Pracy, który wynosi 2,45% podstawy wymiaru i jest finansowany wyłącznie przez pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że wysokość tych dodatkowych składek może się różnić w zależności od regionu czy branży, w której pracujemy. Dlatego płace w Bydgoszczy mogą różnić się od pensji oferowanych w innych miastach czy sektorach gospodarki.

Wiedza na temat składek odbijanych od wynagrodzenia jest kluczowa dla każdego pracownika. Pozwala ona na lepsze zrozumienie swojej pensji i ewentualnych różnic między wynagrodzeniem brutto a netto. Znajomość tych składek pozwala również na świadome podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia i wyboru odpowiedniego stanowiska pracy.