Artykuł sponsorowany

Kto musi rozliczać CIT?

Kto musi rozliczać CIT?

Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)? CIT to jeden z podstawowych obowiązków podatkowych, które muszą spełnić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. W artykule omówimy kluczowe kwestie związane z rozliczeniem CIT.

Przeczytaj również: Jak rozlicza się CIT?

Jakie są podstawowe zasady opodatkowania CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obowiązuje spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo–akcyjne oraz spółki jawne, jeżeli ich wspólnicy to osoby prawne. CIT opodatkowuje dochody uzyskane przez te podmioty zarówno w kraju, jak i za granicą. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Stawka podatku CIT wynosi 19%, jednak dla małych podatników oraz tych prowadzących działalność badawczo-rozwojową może być niższa – 9%.

Przeczytaj również: Czym zajmuje się biuro podatkowe?

Deklarację CIT należy sporządzić i złożyć do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca. Deklarację CIT można złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika  lub drogą elektroniczną. Przy sporządzaniu deklaracji warto skorzystać z usług doświadczonej księgowej lub biura podatkowego, która pomoże uniknąć błędów i zapewni prawidłowe rozliczenie podatku.

Jakie ulgi i odliczenia można zastosować przy rozliczeniu CIT?

Przy rozliczeniu CIT można skorzystać z różnych ulg i odliczeń, które pozwalają obniżyć wysokość należnego podatku. Do najważniejszych należą m.in. ulga badawczo-rozwojowa, ulga na działalność innowacyjną oraz odliczenie darowizn na cele społeczne, oświatowe czy charytatywne. Ponadto przedsiębiorcy mogą odliczyć straty poniesione w poprzednich latach oraz skorzystać z ulgi na nowo zatrudnionych pracowników. Ważne jest jednak, aby dokładnie sprawdzić warunki korzystania z poszczególnych ulg i odliczeń oraz zgłosić je we właściwym czasie.