Artykuł sponsorowany

Odszkodowania komunikacyjne - co należy o nich wiedzieć?

Odszkodowania komunikacyjne - co należy o nich wiedzieć?

Odszkodowania komunikacyjne to temat, który może dotyczyć każdego uczestnika ruchu drogowego. Wypadki, kolizje czy stłuczki zdarzają się codziennie, a ich ofiary często nie wiedzą, jakie przysługują im prawa i jakie kroki powinny podjąć, aby uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Warto zatem poznać najważniejsze informacje na ten temat i być przygotowanym na ewentualne sytuacje losowe.

Kiedy przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje w sytuacji, gdy doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego poszkodowany ucierpiał na zdrowiu lub doznał innych strat materialnych. W przypadku śmierci uczestnika wypadku, prawo do odszkodowania mają jego najbliżsi. Odszkodowanie można uzyskać zarówno od sprawcy wypadku, jak i od ubezpieczyciela OC sprawcy. Ważne jest jednak, aby zgłosić szkodę w odpowiednim terminie - do ubezpieczyciela należy zgłosić szkodę niezwłocznie po jej powstaniu, natomiast roszczenia przedawniają się po 3 latach od dnia wypadku. Jeśli chodzi o sprawne odszkodowania komunikacyjne, Augustów i okolice to rejon działania specjalistów takich jak ZYSKOdszkodowania.

Rodzaje odszkodowań komunikacyjnych

Wyróżniamy kilka rodzajów odszkodowań komunikacyjnych, do których należą m.in. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienie za krzywdę. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje koszty leczenia, rehabilitacji, a także utracone dochody związane z czasową lub stałą niezdolnością do pracy. Odszkodowanie za szkody majątkowe dotyczy natomiast naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, np. samochodu czy odzieży. Zadośćuczynienie za krzywdę to natomiast świadczenie pieniężne mające na celu zrekompensowanie cierpień fizycznych i psychicznych ofiary wypadku.

Jak ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne?

Aby ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W tym celu warto zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak protokół z miejsca zdarzenia, zaświadczenia lekarskie czy faktury za naprawy. Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszenie i wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub zaproponuje zaniżone świadczenie, poszkodowany może skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego lub adwokata, a także złożyć sprawę do sądu.